Lidmaatschap

Voordat een (aspirant-)lidmaatschap tot stand komt, kunnen twee introductielessen worden gevolgd. Bij de eerste introductieavond betaal je €10,-. De introductielessen zijn bedoeld om kennis te maken met de schietsport, maar ook met de vereniging. Voorafgaand aan de eerste les dient de aspirant zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Ook de betaling dient voor de eerste les contant te worden voldaan. De club beschikt niet over een pinbetaalautomaat, zorg dus dat je contant geld meeneemt om te kunnen betalen.

De gegevens van de aspirant worden genoteerd, dit is een wettelijke verplichting voor een (vuur-)schietsportvereniging.

De contributie voor 2024 bedraagt:

Inschrijfgeld KNSA (éénmalig)  
(jeugdleden betalen geen inschrijfgeld KNSA)
€ 42,50
Contributie jeugdleden tot 18 jaar€ 154,50
Contributie jeugdleden 18 tot 21 jaar€ 159,50
Contributie volwassenen 21 jaar en ouder € 207,50
Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie voor het volgend kalenderjaar vastgesteld. De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief de KNSA bijdrage.

Voorwaarden lidmaatschap

Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van 13 jaar. In de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar is toestemming vereist van een ouder of voogd. Bij het eerste bezoek van een minderjarige dient één ouder of voogd aanwezig te zijn. Voor het inschrijven hebben we een ingevuld aanmeldingsformulier nodig en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Personen van 16 jaar of ouder dienen binnen vier weken een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Het aanvraagformulier voor de VOG ontvang je op de club.

Kosten

Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet een voorschot op de contributie contant worden voldaan. Het bedrag van dit voorschot is vastgesteld op € 50,-. Het voorschotbedrag wordt gebruikt om de periode tussen de introductielessen en de verwerking van de inschrijving bij de KNSA te overbruggen. Een VOG kost momenteel (augustus 2023) € 41,35.

De bovenstaande contributiebedragen zijn inclusief KNSA-bijdrage en zijn gebaseerd op een heel kalenderjaar. Voor de inwoners van Groningen is het mogelijk om met de zgn. Stadjerspas korting te krijgen op de contributie. Meer informatie en het aanvragen van een Stadjerspas kan je hier vinden: https://stadjerspas.gemeente.groningen.nl/

Aanmelden

Een introductie gaat altijd op afspraak. Hiervoor kan je dagelijks bellen met de voorzitter (zie pagina “Bestuur“). Met de voorzitter heb je eerst telefonisch een kort gesprek en dan wordt een datum en tijdstip afgesproken voor een introductieles en kennismakingsgesprek.


Let op: Rabenhaupt biedt geen mogelijkheid tot eenmalige schietworkshops of baanverhuur. Onze introductielessen zijn uitsluitend bedoeld als kennismaking met de schietsport en de vereniging, waarna je kan besluiten of je aspirant-lid wilt worden.

Aspirant-lid

Nadat je alle hierboven genoemde stappen hebt doorlopen ben je de eerste zes maanden aspirant-lid van de vereniging. In deze periode kan zonder opgaaf van reden het lidmaatschap worden beëindigd. Dit geldt zowel voor het aspirant-lid zelf als voor het bestuur van de S.S.V. Rabenhaupt. Wanneer jouw aspirant-lidmaatschap door het bestuur wordt beëindigd krijg je het resterende deel van de contributie terug.

Privacy beleid

Bij het bezoeken van deze website kan S.S.V. Rabenhaupt gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om directe gegevens die jezelf invult in het afgesloten deel van de website, maar ook om indirect verkregen gegevens. Gegevens die indirect verkregen worden zijn bijvoorbeeld de pagina’s die je bezoekt op onze website. Opslag van deze gegevens kan vanwege het beter en sneller laten functioneren van onze website geschieden door het gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die staan opgeslagen op de eigen computer. Deze bestanden zijn enkel opvraagbaar door de website van S.S.V. Rabenhaupt. Het gebruik van cookies kan je via de instellingen van de internet-browser uitschakelen. Dit kan echter tot vertragingen en/of missende functionaliteiten leiden bij het bezoeken van deze website. S.S.V. Rabenhaupt maakt geen gebruik van zogenaamde trackingcookies. Wij waarborgen je privacy te allen tijde conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zowel de directe als indirect verkregen gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor S.S.V. Rabenhaupt.

S.S.V. Rabenhaupt verzamelt en verwerkt informatie van introducees en (aspirant-)leden in verband met efficiënte en effectieve uitvoering van ons verenigingsbeleid, die in de vorm van verschillende documenten is vastgelegd en die te allen tijde voor leden op te vragen zijn, en eisen zoals aan ons gesteld vanuit de Wet wapens en munitie en door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (‘KNSA’, zie KNSA.nl). Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen in geen enkel geval worden doorverkocht. Wij zijn verplicht (aspirant-)leden aan te melden bij de KNSA, ten einde de leden te kunnen voorzien van een sportschutterslicentie van de KNSA. Wanneer een wijziging in de persoonsgegevens aan de secretaris wordt doorgegeven, zullen wij die nieuwe persoonsgegevens tevens doorgeven aan de KNSA. Te allen tijde heb je het recht om jouw door vereniging opgeslagen gegevens in te zien, aan te passen en/of te laten verwijderen.

Neem voor vragen/opmerkingen contact op met het bestuur van S.S.V. Rabenhaupt.