Lidmaatschap

Voordat een (aspirant-)lidmaatschap tot stand komt, kunnen twee introductielessen worden gevolgd. Bij de eerste introductieavond betaal je €10,-. De introductielessen zijn bedoeld om kennis te maken met de schietsport, maar ook met de vereniging. Voorafgaand aan de eerste les dient je je te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Ook de betaling dient voor de eerste les contant te worden voldaan.

De gegevens van de aspirant worden genoteerd, dit is een wettelijke verplichting voor een (vuur-)schietsportvereniging. Zie ons privacybeleid.

De contributie voor 2024 bedraagt:

Inschrijfgeld KNSA (éénmalig)  
(jeugdleden betalen geen inschrijfgeld KNSA)
€ 42,50
Contributie jeugdleden tot 18 jaar€ 154,50
Contributie jeugdleden 18 tot 21 jaar€ 159,50
Contributie volwassenen 21 jaar en ouder € 207,50
Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie voor het volgend kalenderjaar vastgesteld. De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief de KNSA bijdrage. Indien je hoofdlid bent bij een andere vereniging vervalt de KNSA bijdrage in je contributie.

Voorwaarden lidmaatschap

Voor het inschrijven hebben we een ingevuld aanmeldingsformulier nodig en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Personen van 16 jaar of ouder dienen binnen vier weken een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Het aanvraagformulier voor de VOG ontvang je op de club.

Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van 13 jaar. In de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar is toestemming vereist van een ouder of voogd.

Kosten

Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet een voorschot op de contributie contant worden voldaan. Het bedrag van dit voorschot is vastgesteld op € 50,-. Het voorschotbedrag wordt gebruikt om de periode tussen de introductielessen en de verwerking van de inschrijving bij de KNSA te overbruggen. De kosten voor het VOG moet je zelf voldoen bij de gemeente.

De bovenstaande contributiebedragen zijn inclusief KNSA-bijdrage en zijn gebaseerd op een heel kalenderjaar. Als je in bezit bent van een stadjerpas is er korting mogelijk.

Aanmelden

Voor een introductie moet je je aanmelden via onderstaande link. Met de voorzitter heb je eerst telefonisch een kort gesprek en dan wordt een datum en tijdstip afgesproken voor een introductie-les en kort kennismakingsgesprek.

Aspirant-lid

Nadat je alle hierboven genoemde stappen hebt doorlopen ben je de eerste zes maanden aspirant-lid van de vereniging. Tijdens deze 6 maanden kan het lidmaatschap vanuit zowel het aspirant-lid zelf als het bestuur van de S.S.V. Rabenhaupt worden opgezegd. Wanneer jouw aspirant-lidmaatschap door het bestuur wordt beëindigd krijg je het resterende deel van de contributie terug.

Let op: Rabenhaupt biedt geen mogelijkheid tot eenmalige schietworkshops of baanverhuur. Onze introductielessen zijn uitsluitend bedoeld als kennismaking met de schietsport en de vereniging, waarna je kan besluiten of je aspirant-lid wilt worden.

Neem voor vragen/opmerkingen contact op met het bestuur van S.S.V. Rabenhaupt.