Accommodatie

De S.S.V. Rabenhaupt maakt gebruik van de accommodatie die behoort tot de Stichting Schietbanen Groningen (S.S.G.). De S.S.V. Rabenhaupt is samen met de schietsportverengingen:

– S.V. Martini;
– S.V. ‘s Lands Weerbaarheid;
– S.V. Helpman;
– S.V. Groningen;

verbonden aan de S.S.G. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk iedere avond schietsport aanbieden in Groningen. Ook wordt er intensief samengewerkt om de vaste lasten laag te houden.

Recent heeft de S.S.G. een renovatie uitgevoerd, de baan met 10 schietpunten is volledig verbouwd en heeft nieuwe schietpunten en nieuwe verlichting gekregen.

Het correspondentie adres van de vereniging is:

S.S.V. Rabenhaupt
Chopinlaan 120
9722 KH Groningen
tel.nr. 050-5269740

Let op, dit is alleen een correspondentieadres, geen bezoekadres.

Het is niet mogelijk om ‘zo maar’ langs te komen. Aanmelden gaat via de voorzitter. Zie hiervoor de informatie op de pagina ‘Lidmaatschap’ onder ‘Aanmelden’.